รับทำบัญชีภูเก็ต, จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต, ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต

บริการทางบัญชีครบวงจร

Phuket Acc รับทำบัญชีภูเก็ต

จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต, ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต

PREV
NEXT

Phuket Accountingบริษัทรับทำบัญชีภูเก็ต
สำนักงานบัญชีภูเก็ต โทร 091-0463561

Phuket ACC รับทำบัญชีภูเก็ต, จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต, ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต, ปิดงบภูเก็ต

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีรายเดือน รับทำงบ ปรึกษาได้เลย ให้คำปรึกษาการเกี่ยวกับ การวางระบบเอกสารและบัญชี

ภาษี VAT TAX

จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มปรึกษาเกี่ยว กับภาษี จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่ง กรมสรรพากรรายเดือน

จดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท

จดทะบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

จองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 ชื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันจองได้จองชื่อ

ตรวจสอบบัญชีปิดงบการเงิน

ทำการตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยปฏิบัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐาน การสอบบัญชีที่รับรอง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน, จัดเตรียมภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรรายปี

รับทำบัญชีภูเก็ต, จดทะเบียนบริษัทภูเก็ต, ตรวจสอบบัญชีภูเก็ต

 

TOP